تاریخ : یکشنبه 2 آذر 1393 | 09:35 ب.ظ | نویسنده : osam


در این مطلب خلاصه ای از قسمت بازگشت ارسطو از کتاب یادداشتها و اندیشه ها نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوب گردآوری شده است .
بازگشت ارسطو به تفکر و تخیل یک سفیر یونانی اشاره میکند که ادعا میکند ارسطو را از نزدیک ملاقات کرده است و به بحث و گفتگو با آن پرداخته است ، نکات قابل تاملی در متن می توان دید که از زبان هر کسی جاری شده باشد قابل تفکر و تفحص میباشد.
برای مطالعه ی متن به ادامه ی مطلب مرجعه فرمایید:

در مورد داد گاهی کردن یک شخص به وسیله ی قاضی از ارسطو سوال کردم و او این چنین جوابم را داد:

--اینکه ازادی فرد نباید تا به حدی میدان داد که منجر به سلب آزادی فرد و جمع هر دو گردد، دیگر به هیچ وجه لازم نیست  که حیات فرد متجاوز هم مورد تجاوز قرار گیرد.

بلی  جامعه به فرد آزادی داده است و اینها را را میتواند به عنوان مجازات از او بستاند .

اینجا من میان حرفشم دویدم و باعتاب تمام گفتم ای سقراط ،گمان نمی کنم که تو خود در کشتن مار و عقرب که شاید بلای جانت شوند تامل کنی و به همین دلیل گمان دارم وجود فردی که حیات به خاطر او به خطر می افتد باید فدای وجود جمع نمود تا بقای جامعه که غایت و هدف وجود انسان است ناچار در معرض خطر قرار نگیرد.

سقراط گفت :بلی ، ولی زمانی که بقا و قوام جامعه ای وابسته  به همین تجاوز و تعدی باشد البته دیگر جایز نیست به بهانه ی مصاحت جامعه فردی را که به دیگران تجاوز کرده است از بین برد.

خونم به جوش آمد و ازش پرسیدم که: آخر چگونه حکیم خردمند و فرزانه ای چون سقراط ادعا میکند که در عالم ممکن است جامعه ای به وجود آید که دوام و بقای آن بر تعدی و تجاوز افراد به یکدیگر موکول باشد و اگر هست کجاست؟

سقراط خنده ای پر معنی کرد و گفت:از این بیان من عجب مدار و آن جامعه ای است که خدای را از  زر بسازند، آزادی را به زر بفروشند  و در چنین جامعه ای پیداست که غایت  و کمال مطلوب اخلاقی مرده است و افراد جامعه غایت دیگری جز کسب مال و جمع ثروت ندارند ،پول همه چیز است  .در آنصورت پول هر زشتی و  نقصی را می بلعد و از میان میبرد.ناچار وجدان که ملاک نیکی  و بدی است در برابر پول خاموشی می گزیند، ذوق که میزان زشت و زیباست در مقابل آن به زانو در می آید.در چنین جامعه ای هیچ کدام از هدف های عالی  اخلاقی  باقی نمی ماند و هرج و مرج بر همه چیز چیره میشود. پول بر مسند خدایی مینشیند و آزادی و آزادگی در پیشگاه آن قربانی می شود.در چنین حالتی تعدی و تجاوز به یکدیگر اساس تمدن شمرده می شود و دادگری و تقوا بازیچه میگردد و بقای چنین جامعه ای  بر همین تعدی و تجاوز افراد به یکدیگر و یا لااقل تحمل ضعف  و تعدی قویترین شمرده می شود.
طبقه بندی: اموزش، علوم پایه، دانستنیها، تاریخ،
برچسب ها: میزگردی با ارسطو، فیلسوف یونانی در دنیای مدنیته،